"Inspirerend Bruggenbouwer"

Jos de Moel (1949) heeft veertig jaar leiding gegeven aan omvangrijke en complexe projecten in binnen- en buitenland. In meer dan vijftig bedrijven en organisaties verandertrajecten gemanaged onder dikwijls turbulente omstandigheden.

Rug recht, resultaat gericht en oog voor menselijke en politieke gevoeligheden. Gedreven vanuit een visie, gebaseerd op kennis van de markt en de mogelijkheden van de mensen binnen de organisatie.
Het speelveld was meestal een combinatie van bestuur en techniek, strategie en cultuur, bedrijfsleven en politiek.
Hij was daarnaast op non-profitbasis actief in het leiden van verenigingen en stichtingen.

Die kennis en ervaring wil hij nu inzetten op de volgende gebieden:
• advies aan Directies, Colleges van Bestuur en Raden van Bestuur
• deelname in Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen
• individuele coaching van (young) professionals
• project- en programma-management van interdisciplinaire processen bij overheden en bedrijfsleven

Het lijkt logisch dat hij daarbij het best tot zijn recht komt in situaties
• waarin hij doelen moet vertalen in concrete en haalbare stappen,
• waarin hij mensen kan enthousiasmeren en het samenwerken tussen mensen en disciplines kan vormgeven en begeleiden,
• waarin hij zijn kennis en ervaring kan combineren met kennis van anderen, gericht op een zo goed mogelijk resultaat,
• waarin niet alleen die resultaten, maar ook individuele ontwikkelingen tellen.

In mijn jazzcombo leer je als pianist hoe je met minder noten steeds leuker gaat spelen; ruimte voor elkaar, ruimte voor improvisaties, maar pas op je tellen. En dan na enige repetities en vooral goed luisteren, gaat het plots vanzelf, zonder inspanning, zonder doel; wat een kick...